Corona maatregelen

Cororna maatregelen bij Glasatelier de Spiin

I.v.m. de momenteel geldende voorschriften vanwege corona, heeft ook Glasatelier de Spin maatregelen genomen. 

Om voldoende afstand te waarborgen kunnen max. 4 of 5 deelnemers aan een cursus of workshop deelnemen.
Daarnaast geldt voor de cursussen dat het inhalen van een les tijdens een andere dagdeel zeer beperkt mogelijk is. Tussentijds instromen is bespreekbaar, maar kan alleen als er plaats is.

Deelnemers wordt verzocht om:

  • zich af te melden voor een les bij verkoudheid of andere klachten die verband kunnen houden met Corona;
  • op de dagen dat er 2 lessen achter elkaar gegeven: op tijd te stoppen en het atelier te verlaten (eerste groep) of niet te vroeg te komen (tweede groep);
  • zich tijdens de lessen te houden aan de landelijk geldende maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan.

Als de voorschriften van het RIVM wijzigen tijdens het cursusseizoen, kunnen ook de genomen maatregelen versoepeld of aangepast worden. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.